Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  LATI   8:50                                                                                     LATINO              
         9:35                                                                                                         
NO      9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  LATI   8:50                                                                                     LATINO              
         9:35                                                                                                         
NO 2    9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  LATI   8:50 LATINO                                                         LATINO                                   
         9:35                                                                                                         
NO SU   9:45                                                                                                         
CC      10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  SCI    8:50 SCIENZE NATURALI     SCIENZE NATURALI     SCIENZE NATURALI     SCIENZE NATURALI                         
         9:35                                                                                                         
1       9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  SCI    8:50 SCIENZE NATURALI                                                                    SCIENZE NATURALI    
         9:35                                                                                                         
2       9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  SCI    8:50 SCIENZE NATURALI     SCIENZE NATURALI     SCIENZE NATURALI                          SCIENZE NATURALI    
         9:35                                                                                                         
SUCC    9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1AC     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT             
         10:30 SCIENZE NATURALI     INGLESE              ITA LAT              ITA LAT              GRECO GEO STORIA    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              ITA LAT              GRECO GEO STORIA     SCIENZE NATURALI     ITA LAT             
         12:10 SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA CON INFOR GRECO GEO STORIA     INGLESE              ITA LAT             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE MOTORIE      GRECO GEO STORIA     RELIGIONE CATTOLICA_ GRECO GEO STORIA     MATEMATICA CON INFOR
         13:50                      GRECO GEO STORIA                          GRECO GEO STORIA                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2AC     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 LAT GRECO            LAT GRECO            SCIENZE NATURALI     INGLESE              LAT GRECO           
         10:30 RELIGIONE CATTOLICA_ INGLESE              MATEMATICA CON INFOR LAT GRECO            LAT GRECO           
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA CON INFOR LAT GRECO            MATEMATICA CON INFOR ITA GEO STORIA       SCIENZE MOTORIE     
         12:10 SCIENZE NATURALI     ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       LAT GRECO            SCIENZE MOTORIE     
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 INGLESE              ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       LAT GRECO            ITA GEO STORIA      
         13:50 ITA GEO STORIA                            LAT GRECO                                                     


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3AC     8:00 FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       ITALIANO             LAT GRECO           
         8:50 FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       ITALIANO             SCIENZE NATURALI    
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 MATEMATICA FIS       FIL STORIA           LAT GRECO            FIL STORIA           RELIGIONE CATTOLICA_
         10:30 MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE     INGLESE              FIL STORIA           STORIA DELL'ARTE    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAT GRECO            SCIENZE NATURALI     ITALIANO             LAT GRECO            INGLESE             
         12:10 LAT GRECO            LAT GRECO            FIL STORIA           LAT GRECO            INGLESE             
         12:50 intervallo                                                                                              
         13:05 ITALIANO                                                                                                
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4AC     8:00 INGLESE              SCIENZE NATURALI     STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA           MATEMATICA FIS      
         8:50 STORIA DELL'ARTE     ITALIANO             INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           LAT GRECO            FIL STORIA           LAT GRECO            FIL STORIA          
         10:30 FIL STORIA           LAT GRECO            LAT GRECO            LAT GRECO            FIL STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       ITALIANO             LAT GRECO           
         12:10 ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     INGLESE             
         12:50 intervallo                                                                                              
         13:05 LAT GRECO                                                                                               
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5AC     8:00 SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     INGLESE              ITALIANO            
         8:50 SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE     INGLESE              SCIENZE NATURALI    
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       LAT GRECO            MATEMATICA FIS       LAT GRECO           
         10:30 INGLESE              ITALIANO             FIL STORIA           MATEMATICA FIS       LAT GRECO           
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAT GRECO            LAT GRECO            FIL STORIA           FIL STORIA           FIL STORIA          
         12:10 LAT GRECO            RELIGIONE CATTOLICA_ ITALIANO             LAT GRECO            STORIA DELL'ARTE    
         12:50                                           intervallo                                                    
         13:05                                           ITALIANO                                                      
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1BC     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 LAT GRECO            ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       LAT GRECO           
         10:30 LAT GRECO            ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       LAT GRECO            LAT GRECO           
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA           LAT GRECO            LAT GRECO            SCIENZE NATURALI     MATEMATICA          
         12:10 ITA GEO STORIA       SCIENZE MOTORIE      LAT GRECO            SCIENZE NATURALI     MATEMATICA          
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 INGLESE              SCIENZE MOTORIE      LAT GRECO            INGLESE              ITA GEO STORIA      
         13:50                      RELIGIONE CATTOLICA_                      INGLESE                                  
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2BC     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 MATEMATICA CON INFOR LAT GRECO            INGLESE              LAT GRECO            LAT GRECO           
         10:30 MATEMATICA CON INFOR LAT GRECO            ITA GEO STORIA       LAT GRECO            ITA GEO STORIA      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAT GRECO            ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       SCIENZE NATURALI    
         12:10 ITA GEO STORIA       INGLESE              SCIENZE NATURALI     ITA GEO STORIA       MATEMATICA CON INFOR
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE MOTORIE      RELIGIONE CATTOLICA_ LAT GRECO            LAT GRECO            INGLESE             
         13:50 SCIENZE MOTORIE                           LAT GRECO                                                     


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  ING    8:50                                           LAB ING              LAB ING                                  
         9:35                                                                                                         
11      9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  ING    8:50                      INGLESE                                                                            
         9:35                                                                                                         
22      9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  L2     8:50 ITALIANO                                                                                                
         9:35                                                                                                         
         9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  ING    8:50 LAB ING                                                                             LAB ING             
         9:35                                                                                                         
1       9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  ING    8:50                                           LAB ING SUC          LAB ING SUC                              
         9:35                                                                                                         
SUCC1   9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1AL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 LAT GEO STO          SPAGNOLO             SCIENZE NATURALI     SPAGNOLO             MATEMATICA CON INFOR
         10:30 LAT GEO STO          MATEMATICA CON INFOR FRANCESE             MATEMATICA CON INFOR LAT GEO STO         
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FRANCESE             INGLESE              LAT GEO STO          ITALIANO             FRANCESE            
         12:10 SPAGNOLO             ITALIANO             LAT GEO STO          ITALIANO             INGLESE             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE NATURALI     ITALIANO             LAB ING              SCIENZE MOTORIE      INGLESE             
         13:50                      RELIGIONE CATTOLICA_                      SCIENZE MOTORIE                          


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2AL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 INGLESE              INGLESE              MATEMATICA CON INFOR SCIENZE NATURALI     LAB ING             
         10:30 ITALIANO             SPAGNOLO             MATEMATICA CON INFOR SCIENZE NATURALI     SPAGNOLO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITALIANO             FRANCESE             ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      LAT GEO STO         
         12:10 MATEMATICA CON INFOR LAT GEO STO          ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      LAT GEO STO         
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 LAT GEO STO          RELIGIONE CATTOLICA_ SPAGNOLO             FRANCESE             FRANCESE            
         13:50 LAT GEO STO                               INGLESE                                                       


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3AL     8:00 ITALIANO             STORIA DELL'ARTE     ITALIANO             RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE NATURALI    
         8:50 MATEMATICA FIS       INGLESE              ITALIANO             FIL STORIA           SPAGNOLO            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE      SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           INGLESE             
         10:30 FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      INGLESE              STORIA DELL'ARTE     FRANCESE            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FIL STORIA           SPAGNOLO             SPAGNOLO             FRANCESE             MATEMATICA FIS      
         12:10 FRANCESE             FRANCESE             LAB SPA              ITALIANO             MATEMATICA FIS      
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4AL     8:00 SCIENZE NATURALI     FRANCESE             FIL STORIA           SPAGNOLO             SPAGNOLO            
         8:50 MATEMATICA FIS       FRANCESE             FIL STORIA           SPAGNOLO             FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE     MATEMATICA FIS       RELIGIONE CATTOLICA_ INGLESE             
         10:30 LAB SPA              FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE              ITALIANO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              SCIENZE MOTORIE      SCIENZE NATURALI     STORIA DELL'ARTE     ITALIANO            
         12:10 ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      ITALIANO             FRANCESE             FRANCESE            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5AL     8:00 INGLESE              INGLESE              SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE     
         8:50 ITALIANO             STORIA DELL'ARTE     FRANCESE             FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE     
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FRANCESE             MATEMATICA FIS       FRANCESE             MATEMATICA FIS       INGLESE             
         10:30 FRANCESE             MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             MATEMATICA FIS       FIL STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SPAGNOLO             FIL STORIA           ITALIANO             LAB SPA              ITALIANO            
         12:10 SCIENZE NATURALI     SPAGNOLO             RELIGIONE CATTOLICA_ STORIA DELL'ARTE     ITALIANO            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1BL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITA GEO STORIA       RELIGIONE CATTOLICA_ SPAGNOLO             SCIENZE MOTORIE      LATINO              
         10:30 ITA GEO STORIA       FRANCESE             SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       FRANCESE             SCIENZE NATURALI    
         12:10 LAB ING              ITA GEO STORIA       INGLESE              FRANCESE             MATEMATICA CON INFOR
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 LATINO               MATEMATICA CON INFOR INGLESE              ITA GEO STORIA       MATEMATICA CON INFOR
         13:50                      SPAGNOLO                                  ITA GEO STORIA                           
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2BL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 LAT GEO STO          FRANCESE             SCIENZE NATURALI     ITALIANO             SPAGNOLO            
         10:30 LAT GEO STO          MATEMATICA CON INFOR FRANCESE             ITALIANO             MATEMATICA CON INFOR
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO             MATEMATICA CON INFOR INGLESE              LAT GEO STO         
         12:10 SCIENZE MOTORIE      ITALIANO             SPAGNOLO             LAT GEO STO          INGLESE             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE NATURALI     LAB ING              INGLESE              LAT GEO STO          FRANCESE            
         13:50 ITALIANO                                  RELIGIONE CATTOLICA_                                          


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3BL     8:00 FIL STORIA           INGLESE              SCIENZE MOTORIE      FRANCESE             RELIGIONE CATTOLICA_
         8:50 FRANCESE             FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      FRANCESE             SPAGNOLO            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 LAB SPA              FIL STORIA           MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS      
         10:30 STORIA DELL'ARTE     ITALIANO             MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITALIANO             SCIENZE NATURALI     FRANCESE             ITALIANO             INGLESE             
         12:10 ITALIANO             SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE     INGLESE              FIL STORIA          
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4BL     8:00 SPAGNOLO             MATEMATICA FIS       ITALIANO             FIL STORIA           SCIENZE NATURALI    
         8:50 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       LAB SPA              FIL STORIA           MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FRANCESE             SCIENZE NATURALI     FRANCESE             ITALIANO             MATEMATICA FIS      
         10:30 INGLESE              SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE     ITALIANO             FRANCESE            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      INGLESE              FRANCESE            
         12:10 ITALIANO             RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO             INGLESE             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5BL     8:00 STORIA DELL'ARTE     FRANCESE             ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO            
         8:50 LAB SPA              FRANCESE             ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE     MATEMATICA FIS      
         10:30 INGLESE              FIL STORIA           MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     INGLESE             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              FIL STORIA           SPAGNOLO             SPAGNOLO             FIL STORIA          
         12:10 ITALIANO             RELIGIONE CATTOLICA_ FRANCESE             ITALIANO             FRANCESE            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1CL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 INGLESE              MATEMATICA CON INFOR SPAGNOLO             INGLESE              SCIENZE NATURALI    
         10:30 SPAGNOLO             FRANCESE             LAB ING              SPAGNOLO             MATEMATICA CON INFOR
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE NATURALI     FRANCESE             SCIENZE MOTORIE      ITA GEO STORIA       MATEMATICA CON INFOR
         12:10 ITA GEO STORIA       INGLESE              SCIENZE MOTORIE      ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA      
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 ITA GEO STORIA       LATINO               RELIGIONE CATTOLICA_ ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA      
         13:50                      LATINO                                    FRANCESE                                 


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2CL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 FRANCESE             ITA GEO STORIA       LATINO               SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO            
         10:30 MATEMATICA CON INFOR RELIGIONE CATTOLICA_ LATINO               SCIENZE MOTORIE      ITA GEO STORIA      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA GEO STORIA       MATEMATICA CON INFOR INGLESE              SPAGNOLO             MATEMATICA CON INFOR
         12:10 ITA GEO STORIA       SPAGNOLO             LAB ING              ITA GEO STORIA       SCIENZE NATURALI    
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 INGLESE              SCIENZE NATURALI     ITA GEO STORIA       FRANCESE             FRANCESE            
         13:50 INGLESE                                   ITA GEO STORIA                                                
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3CL     8:00 FRANCESE             ITALIANO             FRANCESE             SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA          
         8:50 FRANCESE             ITALIANO             FRANCESE             SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 RELIGIONE CATTOLICA_ SPAGNOLO             FIL STORIA           MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI    
         10:30 SCIENZE NATURALI     INGLESE              STORIA DELL'ARTE     MATEMATICA FIS       ITALIANO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SPAGNOLO             MATEMATICA FIS       LAB SPA              ITALIANO             STORIA DELL'ARTE    
         12:10 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE              SPAGNOLO             INGLESE             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5CL     8:00 ITALIANO             INGLESE              MATEMATICA FIS       ITALIANO             SPAGNOLO            
         8:50 SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO             MATEMATICA FIS       ITALIANO             STORIA DELL'ARTE    
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           ITALIANO             LAB SPA              SCIENZE NATURALI    
         10:30 MATEMATICA FIS       FIL STORIA           STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA           FIL STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     FRANCESE             INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_
         12:10 INGLESE              FRANCESE             SPAGNOLO             FRANCESE             FRANCESE            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1DL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 MATEMATICA CON INFOR TEDESCO              ITALIANO             SPAGNOLO             ITALIANO            
         10:30 SCIENZE NATURALI     TEDESCO              ITALIANO             MATEMATICA CON INFOR INGLESE             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE MOTORIE      INGLESE              LAT GEO STO          MATEMATICA CON INFOR SCIENZE NATURALI    
         12:10 SCIENZE MOTORIE      ITALIANO             LAT GEO STO          TEDESCO              LAT GEO STO         
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SPAGNOLO             RELIGIONE CATTOLICA_ SPAGNOLO             INGLESE              LAT GEO STO         
         13:50                      LAT GEO STO                               LAB ING                                  
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2DL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITALIANO             INGLESE              SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA CON INFOR SPAGNOLO            
         10:30 TEDESCO              MATEMATICA CON INFOR SCIENZE MOTORIE      LAT GEO STO          SCIENZE NATURALI    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAT GEO STO          TEDESCO              INGLESE              TEDESCO              INGLESE             
         12:10 LAT GEO STO          SPAGNOLO             ITALIANO             LAB ING              LAT GEO STO         
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE NATURALI     SPAGNOLO             ITALIANO             ITALIANO             LAT GEO STO         
         13:50 MATEMATICA CON INFOR                      RELIGIONE CATTOLICA_                                          


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3DL     8:00 ITALIANO             FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE              SCIENZE MOTORIE     
         8:50 ITALIANO             FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE              SCIENZE MOTORIE     
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 TEDESCO              INGLESE              TEDESCO              TEDESCO              TEDESCO             
         10:30 SPAGNOLO             SCIENZE NATURALI     LAB SPA              ITALIANO             SPAGNOLO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA           FIL STORIA          
         12:10 MATEMATICA FIS       ITALIANO             RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE NATURALI     STORIA DELL'ARTE    
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4DL     8:00 TEDESCO              INGLESE              TEDESCO              INGLESE              SCIENZE NATURALI    
         8:50 TEDESCO              SCIENZE NATURALI     TEDESCO              STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SPAGNOLO             MATEMATICA FIS       LAB SPA              STORIA DELL'ARTE     MATEMATICA FIS      
         10:30 INGLESE              MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             SPAGNOLO             MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITALIANO             ITALIANO             FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      ITALIANO            
         12:10 RELIGIONE CATTOLICA_ FIL STORIA           FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      ITALIANO            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5DL     8:00 INGLESE              FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      SCIENZE NATURALI     TEDESCO             
         8:50 FIL STORIA           FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      ITALIANO             TEDESCO             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITALIANO             MATEMATICA           TEDESCO              SPAGNOLO             FIL STORIA          
         10:30 STORIA DELL'ARTE     FISICA               TEDESCO              SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAB SPA              FISICA               INGLESE              MATEMATICA           ITALIANO            
         12:10 SPAGNOLO             SCIENZE NATURALI     INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_ ITALIANO            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4EL     8:00 FRANCESE             ITALIANO             LAB SPA              SCIENZE MOTORIE      ITALIANO            
         8:50 FRANCESE             ITALIANO             SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      ITALIANO            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 MATEMATICA FIS       INGLESE              STORIA DELL'ARTE     FRANCESE             FIL STORIA          
         10:30 MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             SPAGNOLO             FRANCESE             SCIENZE NATURALI    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_ FIL STORIA           MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE    
         12:10 SPAGNOLO             FIL STORIA           FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5EL     8:00 STORIA DELL'ARTE     MATEMATICA CON INFOR FISICA               INGLESE              ITALIANO            
         8:50 STORIA DELL'ARTE     MATEMATICA CON INFOR FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     ITALIANO            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE NATURALI     FRANCESE             FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      INGLESE             
         10:30 SPAGNOLO             INGLESE              FRANCESE             SCIENZE MOTORIE      RELIGIONE CATTOLICA_
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FIL STORIA           ITALIANO             SPAGNOLO             FRANCESE             FRANCESE            
         12:10 FIL STORIA           ITALIANO             SPAGNOLO             LAB SPA              FISICA              
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1FL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 INGLESE              SPAGNOLO             INGLESE              SCIENZE MOTORIE      INGLESE             
         10:30 SCIENZE NATURALI     LAB ING SUC          SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA GEO STORIA       FRANCESE             ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       SPAGNOLO            
         12:10 MATEMATICA CON INFOR LATINO               MATEMATICA CON INFOR FRANCESE             ITA GEO STORIA      
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 FRANCESE             ITA GEO STORIA       RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA CON INFOR ITA GEO STORIA      
         13:50                      ITA GEO STORIA                            LATINO                                   


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2FL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITA GEO STORIA       LATINO               FRANCESE             SPAGNOLO             SCIENZE NATURALI    
         10:30 SPAGNOLO             LATINO               INGLESE              SPAGNOLO             SCIENZE NATURALI    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 RELIGIONE CATTOLICA_ ITA GEO STORIA       INGLESE              FRANCESE             ITA GEO STORIA      
         12:10 SCIENZE MOTORIE      ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       MATEMATICA CON INFOR
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE MOTORIE      INGLESE              MATEMATICA CON INFOR ITA GEO STORIA       LAB ING SUC         
         13:50 FRANCESE                                  MATEMATICA CON INFOR                                          


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3FL     8:00 ITALIANO             STORIA DELL'ARTE     MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE      FRANCESE            
         8:50 ITALIANO             FRANCESE             MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           INGLESE              FIL STORIA           INGLESE              MATEMATICA FIS      
         10:30 INGLESE              SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           ITALIANO             MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FRANCESE             SCIENZE NATURALI     LAB SPAG SUCC        FIL STORIA           ITALIANO            
         12:10 FRANCESE             SPAGNOLO             RELIGIONE CATTOLICA_ SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE    
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4FL     8:00 ITALIANO             SCIENZE NATURALI     FRANCESE             FIL STORIA           MATEMATICA FIS      
         8:50 ITALIANO             SCIENZE NATURALI     ITALIANO             FIL STORIA           MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE     ITALIANO             STORIA DELL'ARTE     FRANCESE            
         10:30 MATEMATICA FIS       FRANCESE             LAB SPAG SUCC        FRANCESE             FIL STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             INGLESE              SPAGNOLO             SCIENZE MOTORIE     
         12:10 INGLESE              FIL STORIA           INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE MOTORIE     
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5FL     8:00 INGLESE              FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         8:50 INGLESE              FIL STORIA           FRANCESE             MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             FRANCESE             STORIA DELL'ARTE    
         10:30 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             INGLESE              FRANCESE            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITALIANO             SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE     RELIGIONE CATTOLICA_ ITALIANO            
         12:10 ITALIANO             FRANCESE             ITALIANO             FIL STORIA           LAB SPAG SUCC       
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1GL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 LAB ING SUC          LATINO               ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       FRANCESE            
         10:30 SPAGNOLO             LATINO               ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA       SCIENZE NATURALI    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FRANCESE             INGLESE              SCIENZE NATURALI     INGLESE              MATEMATICA          
         12:10 ITA GEO STORIA       MATEMATICA           FRANCESE             SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO            
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA           INGLESE              SCIENZE MOTORIE      ITA GEO STORIA      
         13:50                      ITA GEO STORIA                            SPAGNOLO                                 
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2GL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 FRANCESE             SCIENZE NATURALI     ITA GEO STORIA       MATEMATICA           SCIENZE NATURALI    
         10:30 LATINO               ITA GEO STORIA       INGLESE              LAB ING SUC          SPAGNOLO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LATINO               MATEMATICA           FRANCESE             FRANCESE             SPAGNOLO            
         12:10 ITA GEO STORIA       MATEMATICA           SPAGNOLO             ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA      
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 INGLESE              INGLESE              SCIENZE MOTORIE      ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA      
         13:50 RELIGIONE CATTOLICA_                      SCIENZE MOTORIE                                               


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3GL     8:00 SPAGNOLO             FRANCESE             ITALIANO             LAB SPAG SUCC        SCIENZE NATURALI    
         8:50 FRANCESE             INGLESE              MATEMATICA           FRANCESE             SPAGNOLO            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           ITALIANO            
         10:30 SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA           FRANCESE            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA           ITALIANO             RELIGIONE CATTOLICA_ FISICA               STORIA DELL'ARTE    
         12:10 FIL STORIA           ITALIANO             INGLESE              FISICA               INGLESE             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5GL     8:00 SCIENZE NATURALI     INGLESE              SCIENZE NATURALI     STORIA DELL'ARTE     FRANCESE            
         8:50 LAB SPAG SUCC        FIL STORIA           FIL STORIA           ITALIANO             FISICA              
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITALIANO             FRANCESE             SPAGNOLO             MATEMATICA           FIL STORIA          
         10:30 ITALIANO             ITALIANO             FRANCESE             FRANCESE             FIL STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA           FISICA               SCIENZE MOTORIE      INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_
         12:10 STORIA DELL'ARTE     SPAGNOLO             SCIENZE MOTORIE      INGLESE              SPAGNOLO            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1HL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 MATEMATICA           SPAGNOLO             INGLESE              LETTERE              MATEMATICA          
         10:30 INGLESE              SPAGNOLO             FRANCESE             LETTERE              MATEMATICA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAB ING SUC          FRANCESE             RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE NATURALI     LETTERE             
         12:10 LETTERE              LETTERE              SCIENZE MOTORIE      SCIENZE NATURALI     LETTERE             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 LETTERE              LETTERE              SCIENZE MOTORIE      INGLESE              FRANCESE            
         13:50                      LETTERE                                   SPAGNOLO                                 


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2HL     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 SCIENZE NATURALI     ITA GEO STORIA       MATEMATICA CON INFOR ITA GEO STORIA       ITA GEO STORIA      
         10:30 ITA GEO STORIA       SPAGNOLO             LATINO               SCIENZE NATURALI     INGLESE             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA GEO STORIA       SCIENZE MOTORIE      FRANCESE             MATEMATICA CON INFOR FRANCESE            
         12:10 MATEMATICA CON INFOR SCIENZE MOTORIE      INGLESE              LAB ING SUC          LATINO              
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 INGLESE              FRANCESE             ITA GEO STORIA       SPAGNOLO             SPAGNOLO            
         13:50 RELIGIONE CATTOLICA_                      ITA GEO STORIA                                                


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3HL     8:00 FISICA               SPAGNOLO             STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA           FIL STORIA          
         8:50 LAB CHI FIS SUC      FRANCESE             FRANCESE             ITALIANO             FRANCESE            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 INGLESE              FIL STORIA           FRANCESE             SCIENZE NATURALI     RELIGIONE CATTOLICA_
         10:30 SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           INGLESE              INGLESE              ITALIANO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 STORIA DELL'ARTE     ITALIANO             MATEMATICA           SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO            
         12:10 SPAGNOLO             ITALIANO             LAB ING SUC          SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA          
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4HL     8:00 FRANCESE             INGLESE              MATEMATICA FIS       FRANCESE             INGLESE             
         8:50 SCIENZE NATURALI     FRANCESE             MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE     FRANCESE            
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 RELIGIONE CATTOLICA_ LAB SPAG SUCC        FIL STORIA           ITALIANO             FIL STORIA          
         10:30 STORIA DELL'ARTE     ITALIANO             FIL STORIA           ITALIANO             SPAGNOLO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO             SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS      
         12:10 ITALIANO             SCIENZE MOTORIE      INGLESE              SPAGNOLO             MATEMATICA FIS      
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5HL     8:00 SCIENZE MOTORIE      ITALIANO             INGLESE              MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE    
         8:50 SCIENZE MOTORIE      INGLESE              FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 MATEMATICA FIS       FRANCESE             STORIA DELL'ARTE     FIL STORIA           FRANCESE            
         10:30 MATEMATICA FIS       FRANCESE             SPAGNOLO             FIL STORIA           FRANCESE            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SPAGNOLO             SCIENZE NATURALI     ITALIANO             LAB SPAG SUCC        ITALIANO            
         12:10 FIL STORIA           SPAGNOLO             ITALIANO             SCIENZE NATURALI     RELIGIONE CATTOLICA_
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4IL     8:00 ITALIANO             TEDESCO              FIL STORIA           LAB SPA              MATEMATICA FIS      
         8:50 TEDESCO              INGLESE              FIL STORIA           SPAGNOLO             MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           ITALIANO             STORIA DELL'ARTE     INGLESE              STORIA DELL'ARTE    
         10:30 SCIENZE MOTORIE      SPAGNOLO             TEDESCO              TEDESCO              INGLESE             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     RELIGIONE CATTOLICA_ ITALIANO            
         12:10 SPAGNOLO             MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           ITALIANO            
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5IL     8:00 STORIA DELL'ARTE     INGLESE              TEDESCO              MATEMATICA FIS       STORIA DELL'ARTE    
         8:50 SPAGNOLO             SCIENZE MOTORIE      TEDESCO              MATEMATICA FIS       RELIGIONE CATTOLICA_
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           FIL STORIA           ITALIANO            
         10:30 FIL STORIA           ITALIANO             FIL STORIA           INGLESE              TEDESCO             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 TEDESCO              MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             ITALIANO             LAB SPA             
         12:10 INGLESE              MATEMATICA FIS       SPAGNOLO             ITALIANO             SCIENZE NATURALI    
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  MAT    8:50 LAB INFORMATICA      LAB INFORMATICA      MATEMATICA CON INFOR                      LAB INFORMATICA     
         9:35                                                                                                         
1       9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
SPORT   8:00                                                                                                         
  MAT    8:50 LAB INFORMATICA      MATEMATICA CON INFOR MATEMATICA CON INFOR MATEMATICA CON INFOR                     
         9:35                                                                                                         
2       9:45                                                                                                         
         10:30                                                                                                         
         11:15                                                                                                         
         11:25                                                                                                         
         12:10                                                                                                         
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1AS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 LAT GEO STO          LAB FIS              INGLESE              ITALIANO             FISICA              
         10:30 INGLESE              SCIENZE MOTORIE      LAT GEO STO          LAB INFORMATICA      ITALIANO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 DISEGNO E STORIA DEL SCIENZE MOTORIE      LAT GEO STO          INGLESE              MATEMATICA CON INFOR
         12:10 DISEGNO E STORIA DEL ITALIANO             LAT GEO STO          LAT GEO STO          MATEMATICA CON INFOR
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 MATEMATICA CON INFOR ITALIANO             MATEMATICA CON INFOR LAT GEO STO          LAB CHI             
         13:50 SCIENZE NATURALI                                               RELIGIONE CATTOLICA_                     


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2AS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITA LAT              LAB INFORMATICA      ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT             
         10:30 ITA LAT              LAB FIS              SCIENZE NATURALI     ITA LAT              FISICA              
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAB CHI              ITA LAT              INGLESE              MATEMATICA CON INFOR GEO STORIA          
         12:10 INGLESE              SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA CON INFOR GEO STORIA          
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 GEO STORIA           SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              MATEMATICA CON INFOR
         13:50 RELIGIONE CATTOLICA_                      MATEMATICA CON INFOR                                          


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3AS     8:00 SCIENZE NATURALI     DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA           RELIGIONE CATTOLICA_ ITA LAT             
         8:50 ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL LAB CHI              FIL STORIA           ITA LAT             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           SCIENZE NATURALI    
         10:30 FISICA               ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      FISICA               INGLESE             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA           INGLESE              FISICA               ITA LAT              FIL STORIA          
         12:10 MATEMATICA           INGLESE              ITA LAT              MATEMATICA           FIL STORIA          
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4AS     8:00 MATEMATICA FIS       LAB CHI              INGLESE              FIL STORIA           ITA LAT             
         8:50 ITA LAT              MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       FIL STORIA           SCIENZE NATURALI    
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              MATEMATICA FIS       FIL STORIA           MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI    
         10:30 FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA           MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              ITA LAT              INGLESE             
         12:10 SCIENZE MOTORIE      INGLESE              ITA LAT              ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5AS     8:00 ITA LAT              MATEMATICA FIS       FIL STORIA           MATEMATICA FIS       FIL STORIA          
         8:50 FIL STORIA           INGLESE              FIL STORIA           MATEMATICA FIS       FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE MOTORIE      INGLESE              ITA LAT              INGLESE              ITA LAT             
         10:30 SCIENZE MOTORIE      SCIENZE NATURALI     ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE NATURALI     DISEGNO E STORIA DEL
         12:10 MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS       LAB CHI              DISEGNO E STORIA DEL
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1BS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 FISICA               LAT GEO STO          ITALIANO             DISEGNO E STORIA DEL ITALIANO            
         10:30 LAT GEO STO          LAT GEO STO          LAB CHI              DISEGNO E STORIA DEL ITALIANO            
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAB INFORMATICA      ITALIANO             SCIENZE NATURALI     MATEMATICA CON INFOR INGLESE             
         12:10 MATEMATICA CON INFOR MATEMATICA CON INFOR INGLESE              MATEMATICA CON INFOR LAB FIS             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE MOTORIE      INGLESE              LAT GEO STO          LAT GEO STO         
         13:50                      SCIENZE MOTORIE                           LAT GEO STO                              
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2BS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 SCIENZE NATURALI     MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              INGLESE              LAB INFORMATICA     
         10:30 INGLESE              MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR INGLESE             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA CON INFOR FISICA               ITA LAT             
         12:10 ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL LAB CHI              LAB FIS              GEO STORIA          
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              GEO STORIA           ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_
         13:50 SCIENZE MOTORIE                           GEO STORIA                                                    


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3BS     8:00 MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA          
         8:50 MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           INGLESE              MATEMATICA FIS       INGLESE              INGLESE             
         10:30 ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 RELIGIONE CATTOLICA_ FIL STORIA           ITA LAT              ITA LAT              SCIENZE NATURALI    
         12:10 LAB CHI              FIL STORIA           ITA LAT              MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5BS     8:00 MATEMATICA FIS       INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       FIL STORIA          
         8:50 SCIENZE NATURALI     SCIENZE NATURALI     DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS      
         10:30 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT              ITA LAT              LAB CHI             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_ FIL STORIA           INGLESE              SCIENZE MOTORIE     
         12:10 ITA LAT              ITA LAT              FIL STORIA           INGLESE              SCIENZE MOTORIE     
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1CS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 INGLESE              SCIENZE NATURALI     ITA LAT              GEO STORIA           SCIENZE MOTORIE     
         10:30 RELIGIONE CATTOLICA_ ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              SCIENZE MOTORIE     
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA CON INFOR LAB INFORMATICA      MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              INGLESE             
         12:10 GEO STORIA           INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA CON INFOR ITA LAT             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 ITA LAT              LAB FIS              DISEGNO E STORIA DEL LAB CHI              ITA LAT             
         13:50                      GEO STORIA                                FISICA                                   


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2CS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 LAT GEO STO          ITALIANO             LAT GEO STO          MATEMATICA CON INFOR LAT GEO STO         
         10:30 ITALIANO             LAT GEO STO          LAB FIS              SCIENZE MOTORIE      LAT GEO STO         
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITALIANO             LAT GEO STO          RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE MOTORIE      ITALIANO            
         12:10 LAB INFORMATICA      LAB CHI              MATEMATICA CON INFOR DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA CON INFOR
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 INGLESE              SCIENZE NATURALI     MATEMATICA CON INFOR DISEGNO E STORIA DEL INGLESE             
         13:50 FISICA                                    INGLESE                                                       


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4CS     8:00 FIL STORIA           ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              INGLESE             
         8:50 FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              ITA LAT              FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE NATURALI     DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              MATEMATICA FIS       FIL STORIA          
         10:30 MATEMATICA FIS       INGLESE              SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       LAB CHI              SCIENZE MOTORIE     
         12:10 ITA LAT              MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE     
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5CS     8:00 INGLESE              MATEMATICA FIS       LAB CHI              SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL
         8:50 MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              FIL STORIA           ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA FIS      
         10:30 FIL STORIA           INGLESE              ITA LAT              FIL STORIA           MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FIL STORIA           ITA LAT              MATEMATICA FIS       FIL STORIA           ITA LAT             
         12:10 SCIENZE NATURALI     RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA FIS       INGLESE              ITA LAT             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1DS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 INGLESE              SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              ITA LAT             
         10:30 LAB CHI              SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_ INGLESE             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              LAB FIS              GEO STORIA          
         12:10 DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              GEO STORIA           INGLESE              MATEMATICA CON INFOR
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 DISEGNO E STORIA DEL LAB INFORMATICA      GEO STORIA           MATEMATICA CON INFOR SCIENZE NATURALI    
         13:50                      FISICA                                    MATEMATICA CON INFOR                     


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2DS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 FISICA               ITA LAT              LAB INFORMATICA      INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_
         10:30 LAB FIS              ITA LAT              LAB CHI              GEO STORIA           MATEMATICA CON INFOR
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 GEO STORIA           INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR
         12:10 GEO STORIA           INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              SCIENZE NATURALI    
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR ITA LAT             
         13:50 SCIENZE MOTORIE                           ITA LAT                                                       
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3DS     8:00 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         8:50 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 LAB CHI              INGLESE              FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     INGLESE             
         10:30 ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA           INGLESE              ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL RELIGIONE CATTOLICA_ ITA LAT              SCIENZE NATURALI    
         12:10 MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS       FIL STORIA           MATEMATICA FIS      
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4DS     8:00 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE             
         8:50 ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS      
         10:30 INGLESE              SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       LAB CHI              SCIENZE NATURALI    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              FIL STORIA           ITA LAT             
         12:10 MATEMATICA FIS       ITA LAT              ITA LAT              FIL STORIA           RELIGIONE CATTOLICA_
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5DS     8:00 INGLESE              FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         8:50 ITA LAT              FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     ITA LAT              FIL STORIA           ITA LAT             
         10:30 MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       ITA LAT              SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA FIS       INGLESE              ITA LAT              FIL STORIA          
         12:10 LAB CHI              ITA LAT              INGLESE              ITA LAT              FIL STORIA          
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1ES     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 MATEMATICA CON INFOR RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              LAB FIS             
         10:30 GEO STORIA           ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR DISEGNO E STORIA DEL LAB CHI             
         12:10 INGLESE              LAB INFORMATICA      MATEMATICA CON INFOR DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 INGLESE              FISICA               GEO STORIA           INGLESE              ITA LAT             
         13:50                      SCIENZE NATURALI                          GEO STORIA                               


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2ES     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITALIANO             INGLESE              INGLESE              LAT GEO STO          DISEGNO E STORIA DEL
         10:30 ITALIANO             SCIENZE NATURALI     LAT GEO STO          RELIGIONE CATTOLICA_ DISEGNO E STORIA DEL
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA CON INFOR LAT GEO STO          ITALIANO             MATEMATICA CON INFOR SCIENZE MOTORIE     
         12:10 FISICA               LAT GEO STO          ITALIANO             MATEMATICA CON INFOR SCIENZE MOTORIE     
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 LAT GEO STO          MATEMATICA CON INFOR LAB FIS              LAB CHI              INGLESE             
         13:50 LAT GEO STO                               LAB INFORMATICA                                               


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3ES     8:00 LAB CHI              SCIENZE NATURALI     DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              FIL STORIA          
         8:50 INGLESE              ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              ITA LAT              FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE     
         10:30 ITA LAT              FIL STORIA           INGLESE              INGLESE              SCIENZE MOTORIE     
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       FIL STORIA           ITA LAT              MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS      
         12:10 RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS      
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4ES     8:00 MATEMATICA FIS       FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      LAB CHI              MATEMATICA FIS      
         8:50 ITA LAT              FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              ITA LAT              SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       INGLESE             
         10:30 SCIENZE NATURALI     ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA FIS       RELIGIONE CATTOLICA_
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT             
         12:10 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5ES     8:00 DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       ITA LAT              FIL STORIA          
         8:50 DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         10:30 SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           ITA LAT              MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           FIL STORIA           INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_
         12:10 MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           LAB CHI              INGLESE             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1FS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 SCIENZE MOTORIE      GEO STORIA           RELIGIONE CATTOLICA_ LAB FIS              MATEMATICA CON INFOR
         10:30 SCIENZE MOTORIE      FISICA               GEO STORIA           ITA LAT              GEO STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              INGLESE              LAB CHI             
         12:10 SCIENZE NATURALI     MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR ITA LAT             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 LAB INFORMATICA      ITA LAT              INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT             
         13:50                      ITA LAT                                   DISEGNO E STORIA DEL                     
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2FS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR MATEMATICA CON INFOR FISICA              
         10:30 ITA LAT              ITA LAT              LAB INFORMATICA      ITA LAT              ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA CON INFOR INGLESE              GEO STORIA           ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL
         12:10 MATEMATICA CON INFOR SCIENZE NATURALI     GEO STORIA           INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 LAB FIS              LAB CHI              SCIENZE MOTORIE      RELIGIONE CATTOLICA_ GEO STORIA          
         13:50 INGLESE                                   SCIENZE MOTORIE                                               


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3FS     8:00 ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         8:50 ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           LAB CHI              MATEMATICA FIS       DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA          
         10:30 MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS       DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     ITA LAT              INGLESE             
         12:10 RELIGIONE CATTOLICA_ INGLESE              INGLESE              ITA LAT              SCIENZE NATURALI    
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4FS     8:00 FIL STORIA           FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     ITA LAT              FIL STORIA          
         8:50 FIL STORIA           FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     ITA LAT              ITA LAT             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       INGLESE             
         10:30 MATEMATICA FIS       ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS      
         12:10 INGLESE              MATEMATICA FIS       ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      LAB CHI             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5FS     8:00 ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         8:50 ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 INGLESE              FIL STORIA           INGLESE              FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE     
         10:30 MATEMATICA FIS       FIL STORIA           MATEMATICA FIS       FIL STORIA           SCIENZE MOTORIE     
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 DISEGNO E STORIA DEL SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       LAB CHI              FIL STORIA          
         12:10 DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       RELIGIONE CATTOLICA_ SCIENZE NATURALI     INGLESE             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1IS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 MATEMATICA CON INFOR MATEMATICA CON INFOR FISICA               DISEGNO E STORIA DEL GEO STORIA          
         10:30 MATEMATICA CON INFOR INGLESE              MATEMATICA CON INFOR DISEGNO E STORIA DEL GEO STORIA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA LAT              INGLESE              ITA LAT              ITA LAT              SCIENZE NATURALI    
         12:10 SCIENZE NATURALI     ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              SCIENZE MOTORIE     
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 FISICA               ITA LAT              GEO STORIA           LAB INFO SUC         SCIENZE MOTORIE     
         13:50                      RELIGIONE CATTOLICA_                      INGLESE                                  


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2IS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITA LAT              FISICA               SCIENZE MOTORIE      SCIENZE NATURALI     LAB INFO SUC        
         10:30 ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR SCIENZE MOTORIE      GEO STORIA           ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA CON INFOR MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL
         12:10 GEO STORIA           SCIENZE NATURALI     ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR DISEGNO E STORIA DEL
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 GEO STORIA           ITA LAT              INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_ FISICA              
         13:50 INGLESE                                   INGLESE                                                       
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3IS     8:00 LAB CHI FIS SUC      LAB CHI FIS SUC      DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              INGLESE             
         8:50 INGLESE              FISICA               DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              FIL STORIA           ITA LAT              FISICA               FIL STORIA          
         10:30 SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           ITA LAT              MATEMATICA           MATEMATICA          
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           MATEMATICA          
         12:10 MATEMATICA           ITA LAT              INGLESE              FIL STORIA           SCIENZE NATURALI    
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4IS     8:00 ITA LAT              FISICA               MATEMATICA           FISICA               FIL STORIA          
         8:50 DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              MATEMATICA           MATEMATICA           FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              FIL STORIA           INGLESE              ITA LAT             
         10:30 LAB CHI FIS SUC      ITA LAT              SCIENZE NATURALI     SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE     
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 LAB CHI FIS SUC      FIL STORIA           ITA LAT              ITA LAT              SCIENZE MOTORIE     
         12:10 RELIGIONE CATTOLICA_ FIL STORIA           ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA          
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5IS     8:00 ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           LAB CHI FIS SUC      FIL STORIA          
         8:50 ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      FIL STORIA           SCIENZE NATURALI     FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 SCIENZE NATURALI     LAB CHI FIS SUC      ITA LAT              INGLESE              MATEMATICA FIS      
         10:30 INGLESE              INGLESE              ITA LAT              MATEMATICA FIS       MATEMATICA FIS      
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS       DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT             
         12:10 FIL STORIA           RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA FIS       DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1LS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 FISICA               ITA LAT              INGLESE              GEO STORIA           MATEMATICA CON INFOR
         10:30 ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 SCIENZE NATURALI     GEO STORIA           MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              DISEGNO E STORIA DEL
         12:10 INGLESE              GEO STORIA           SCIENZE NATURALI     INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 MATEMATICA CON INFOR SCIENZE MOTORIE      RELIGIONE CATTOLICA_ FISICA               ITA LAT             
         13:50                      SCIENZE MOTORIE                           LAB INFO SUC                             


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2LS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 ITA LAT              ITA LAT              LAB INFO SUC         SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL
         10:30 ITA LAT              INGLESE              MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE      DISEGNO E STORIA DEL
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              MATEMATICA FIS       GEO STORIA           INGLESE              ITA LAT             
         12:10 SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       GEO STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE NATURALI     RELIGIONE CATTOLICA_ ITA LAT              MATEMATICA FIS       GEO STORIA          
         13:50 MATEMATICA FIS                            ITA LAT                                                       


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3LS     8:00 SCIENZE NATURALI     MATEMATICA FIS       ITA LAT              SCIENZE NATURALI     INGLESE             
         8:50 ITA LAT              MATEMATICA FIS       ITA LAT              LAB CHI FIS SUC      MATEMATICA FIS      
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       FIL STORIA           LAB CHI FIS SUC     
         10:30 INGLESE              SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA FIS       FIL STORIA           ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 FIL STORIA           FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL ITA LAT              ITA LAT             
         12:10 MATEMATICA FIS       FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              RELIGIONE CATTOLICA_
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
4LS     8:00 ITA LAT              ITA LAT              FIL STORIA           FIL STORIA           RELIGIONE CATTOLICA_
         8:50 SCIENZE NATURALI     ITA LAT              SCIENZE NATURALI     FIL STORIA           INGLESE             
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT              MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         10:30 FIL STORIA           LAB CHI FIS SUC      ITA LAT              MATEMATICA FIS       SCIENZE MOTORIE     
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       INGLESE              LAB CHI FIS SUC     
         12:10 MATEMATICA FIS       DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA FIS       ITA LAT              ITA LAT             
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
5LS     8:00 MATEMATICA FIS       SCIENZE NATURALI     SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              LAB CHI FIS SUC     
         8:50 MATEMATICA FIS       ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              SCIENZE NATURALI    
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 INGLESE              MATEMATICA FIS       ITA LAT              LAB CHI FIS SUC      ITA LAT             
         10:30 FIL STORIA           MATEMATICA FIS       ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_ ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA           INGLESE              MATEMATICA FIS       FIL STORIA          
         12:10 DISEGNO E STORIA DEL FIL STORIA           INGLESE              MATEMATICA FIS       FIL STORIA          
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
1MS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 INGLESE              GEO STORIA           ITA LAT              GEO STORIA           ITA LAT             
         10:30 ITA LAT              GEO STORIA           SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA CON INFOR ITA LAT             
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 RELIGIONE CATTOLICA_ ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      FISICA               MATEMATICA CON INFOR
         12:10 DISEGNO E STORIA DEL LAB INFO SUC         MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              INGLESE             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 DISEGNO E STORIA DEL SCIENZE NATURALI     MATEMATICA CON INFOR ITA LAT              SCIENZE NATURALI    
         13:50                      FISICA                                    INGLESE                                  
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu


Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amaldi

Orario Classi per Materia

  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
2MS     8:00                                                                                                         
         8:50                                                                                                         
         9:35                                                                                                         
         9:45 DISEGNO E STORIA DEL INGLESE              SCIENZE NATURALI     FISICA               INGLESE             
         10:30 DISEGNO E STORIA DEL MATEMATICA CON INFOR GEO STORIA           FISICA               SCIENZE NATURALI    
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR GEO STORIA           ITA LAT              MATEMATICA CON INFOR
         12:10 SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              RELIGIONE CATTOLICA_ MATEMATICA CON INFOR ITA LAT             
         12:50 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         13:05 SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              ITA LAT              INGLESE              GEO STORIA          
         13:50 LAB INFO SUC                              ITA LAT                                                       


  CLASSE   Ora        Lunedì              Martedì             Mercoledì             Giovedì              Venerdì       
3MS     8:00 ITA LAT              ITA LAT              ITA LAT              INGLESE              FIL STORIA          
         8:50 ITA LAT              SCIENZE MOTORIE      ITA LAT              MATEMATICA           FIL STORIA          
         9:35 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         9:45 MATEMATICA           SCIENZE MOTORIE      MATEMATICA           ITA LAT              FISICA              
         10:30 MATEMATICA           FISICA               LAB CHI FIS SUC      ITA LAT              LAB CHI FIS SUC     
         11:15 intervallo           intervallo           intervallo           intervallo           intervallo          
         11:25 INGLESE              FIL STORIA           FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL SCIENZE NATURALI    
         12:10 RELIGIONE CATTOLICA_ INGLESE              FIL STORIA           DISEGNO E STORIA DEL SCIENZE NATURALI    
         12:50                                                                                                         
         13:05                                                                                                         
         13:50                                                                                                         
Orario elaborato da ODI Classeviva (c) www.spaggiari.eu